Επικαιρότητα

Διαγωνισμοί

Δράσεις επικοινωνίας έντυπες, ψηφιακές και διοργάνωση εκδηλώσεων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [6/2021] Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –

Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Φορέας: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 149324 Διεύθυνση:

Παραγωγή εντύπων και ιστοσελίδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [1/2022] Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –

Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [ΚΥ/2022/26] Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)

Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [74/21] Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:

Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [12/2021] Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Σχεδιασμός ιστοτόπου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [10103] Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:

Oργάνωση μουσικών παραστάσεων και εκδηλώσεων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [1587/17.12.2021] Φορέας: ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΓΚΑΖΙ ΑΕ Αριθμός

Top Αγγελίες

Περισσότερα