Μηχανικό Industrial Print

Η Konica Minolta Business Solutions Greece με έδρα την Αθήνα, αποτελεί βασικό παίκτη στις Υπηρεσίες Εκτύπωσης στις Γραφικές Τέχνες και στις Λύσεις Γραφείου. Η ιδέα της βελτιστοποίησης υπηρεσιών εκτύπωσης της Konica Minolta συνδυάζει συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξοπλισμό, λογισμικό και υποστήριξη, προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των επιχειρηματικών διαδικασιών και η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Η εταιρεία επενδύει συνεχώς σε εργασίες έρευνας και ανάπτυξης και θέτει τακτικά νέα πρότυπα. Η Konica Minolta αναζητά έναν επιδέξιο έμπειρο υποψήφιο που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο Τεχνικό Τμήμα στην Αθήνα για να εργαστεί ως Industrial Print τεχνικός σε νέα ανταγωνιστικά και κορυφαία μηχανήματα υψηλής παραγωγικότητας. Αν το προφίλ σας ταιριάζει με τις απαιτήσεις και αυτά που διαβάζετε σας διεγείρουν, παρακαλούμε ακολουθήστε τα βήματα και στείλτε μας το βιογραφικό σας.

Η περιγραφή του ρόλου:

 • Να ανταποκρίνεται έγκαιρα και με επαγγελματισμό στις προσκλήσεις, να εντοπίζει και να επιλύει τεχνικά ελαττώματα και να αναλαμβάνει όλες τις τεχνικές τροποποιήσεις που προκύπτουν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εργασία εκτός των κανονικών ωρών γραφείου, εθνικά ταξίδια και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, όπως απαιτείται για την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών σύμφωνα με το περιβάλλον Industrial Print.
 • Παροχή συμβουλών και εκπαίδευσης στους πελάτες για όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πελάτες γνωρίζουν πλήρως και αξιοποιηθούν όλες τις δυνατότητες της εγκατεστημένης συσκευής.
 • Να αναλαμβάνει όλες τις επισκευές με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τις συστάσεις των κατασκευαστών και τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια.
 • Να ολοκληρώνει τις τεχνικές εκθέσεις με ακριβή και έγκαιρο τρόπο
 • Να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τεχνολογικά εργαλεία, όπως το Laptop, για τη διασφάλιση συνεχών βελτιώσεων στην παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ενημερωμένης πρόσβασης και χρήσης όλων των σχετικών τεχνικών εγγράφων
 • Να συμβουλεύει συνεχώς τους πελάτες σχετικά με τις απαιτήσεις των ανταλλακτικών και των αναλώσιμων
 • Συχνή επικοινωνία με συναδέλφους της Konica Minolta Ελλάδος και εξωτερικού

Τι περιμένουμε:

 • Προτιμώμενη εμπειρία συντήρησης εκτυπωτή offset
 • Κατανόηση των διαδικασιών και της ορολογίας του Ink Jet
 • Γνώσεις εκτύπωσης ευρείας μορφής
 • Γνώσεις διαχείρισης χρωμάτων
 • Καλό επίπεδο μηχανικών, ηλεκτρικών, χρώματος, υποστρωμάτων και φινιρίσματος
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας τόσο γραπτές όσο και προφορικές στην Αγγλική γλώσσα
 • Καλές οργανωτικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες δικτύωσης
 • Γνώση της οικογένειας προγραμμάτων Adobe Creative Suite και του Microsoft Office

Τι μπορούμε να προσφέρουμε:

 • Full-time εργασία στην Konica Minolta, ιδιωτική ασφάλιση, φορητό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο.
 • Υποστήριξη εντός της πολυεθνικής εταιρείας με την ευκαιρία για διεθνή ανταλλαγή τεχνογνωσίας
 • Δομημένη εκπαίδευσή στο εξωτερικό και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Μία νέα πρόκληση

Χώρος εργασίας: Αθήνα

Μπορείτε να ξεκινήσετε: Αμέσως

Αν όσα περιγράφονται παραπάνω ταιριάζουν με το προφίλ σας, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.konicaminolta.com.gr, και παρακαλούμε να στείλετε το αγγλικό σας βιογραφικό στο ακόλουθο email: hr@konicaminolta.com.gr με τίτλο "Industrial Print Candidate".Μοιραστείτε την αγγελία