Μεταεκτυπωτικές εργασίες-εφαρμογές

Αναζητάμε άτομο για την κάλυψη θέσης μεταεκτυπωτικών εργασιών. Απόφοιτος λυκείου κατά προτίμηση τεχνικής κατεύθυνσης, κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου. Γνώσεις και εμπειρία σε αντίστοιχες εργασίες (πλαστικοποίηση, εφαρμογή επικόλληση αυτοκόλλητων) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Παρέχεται εργασία σταθερή, με ασφαλιστική κάλυψη και αμοιβή αναλόγως προσόντων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: με την ένδειξη ΑΡ στο hr@printprojects.grΜοιραστείτε την αγγελία