Χειριστής μηχανήματος κυτιοποίησης (SBG Heidelberg 76x56cm)

Η Pangraph PC είναι Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των Γραφικών Τεχνών από το 1959 και ειδικότερα στο χώρο της Φαρμακευτικής Συσκευασίας παράγοντας φαρμακευτικά κουτιά και οδηγίες χρήσης.
Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στο Υπεύθυνο Παραγωγής και θα είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω:

 • Υλοποίηση προγράμματος παραγωγής του κοπτικού μηχανήματος.
 • Χειρισμό, ρύθμιση του μηχανήματος. Συμμετοχή στις συντηρήσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού (τακτικές – έκτακτες).
 • Τήρηση γραπτών διαδικασιών και οδηγιών που του παραδίδονται.
 • Πραγματοποίηση των απαιτούμενων (προδιαγεγραμμένων) ελέγχων κατά την παραγωγική διαδικασία, σύμφωνα με πρότυπα και τις προδιαγραφές των προϊόντων.
 • Συμπλήρωση εντύπων και γραπτή ενημέρωση των Προτύπων Συστημάτων που εφαρμόζονται.
 • Ευθύνεται για την επάρκεια σε παντός είδους ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε και εισηγείται στον Υπεύθυνο Παραγωγής για την προμήθεια νέων. Εισηγείται στον Υπεύθυνο Παραγωγής προτάσεις για βελτίωση παραγωγής - μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Επίτευξη και συνεχή βελτίωση προσωπικών δεικτών απόδοσης.

Απαραίτητα προσόντα / προϋποθέσεις

 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στις γραφικές τέχνες.
 • Ικανότητα διαχείρισης αλλαγών και συνεχούς βελτίωσης.
 • Οργανωτικές ικανότητες.

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ.

Στοιχεία Προσωπικότητας

 • Ειλικρίνεια, Ευσυνειδησία, Υπευθυνότητα, Επαγγελματισμός.
 • Επικοινωνιακή & Οργανωτική προσωπικότητα.
 • Ηγετικές ικανότητες & ικανότητα επίλυσης με έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο προβλημάτων.
 • Μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Συνέπεια στη διαχείριση του χρόνου.

Προσφέρονται:

 • Θέση Εργασίας στην Μεταμόρφωση Αττικής.
 • Πλήρες ωράριο απασχόλησης ( 07:30-15:30 Δευτέρα-Παρασκευή )
 • Σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον.
 • Διαρκή εκπαίδευση και εξέλιξη.
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.
Αποστολή βιογραφικού στo pan@pangraph.grΜοιραστείτε την αγγελία