Βιομηχανικός σχεδιαστής

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρεία με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής ζητεί βιομηχανικό σχεδιαστή γνώστη των προγραμμάτων 3d max, fusion360, keyshot.
Ικανοποιητική αμοιβή.
Αποστολή βιογραφικών στο account@no-limits.com.gr
 Μοιραστείτε την αγγελία