Χειριστής ψηφιακών εκτυπωτικών μηχανημάτων

Ζητείται χειριστής ψηφιακών εκτυπωτικών μηχανημάτων.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο τεχνολόγου γραφικών τεχνών
  • Προϋπηρεσία το λιγότερο 3 έτη σε ανάλογη θέση (ψηφιακές εκτυπώσεις φύλλου, τύπου Xerox IGEN, Konica)
  • Επιπλέον γνώσεις περιφερειακών εξοπλισμών (πλαστικοποίηση, χειρισμό γκιλοτίνας, βιβλιοδεσία κλπ)
  • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους)

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας της PressiousArvanitidis, στείλτε το βιογραφικό σας στο: cv@pressious.com, κωδ. 56Μοιραστείτε την αγγελία