Κόφτης – Βοηθός Μετεκτυπωτικών εργασιών

Επιθυμητό προφίλ:
• Προϋπηρεσία το λιγότερο 5 έτη σε ανάλογη θέση
• Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Οργανωτικός χαρακτήρας που μπορεί να εργαστεί ακολουθώντας διαδικασίες • Συνέπεια και υπευθυνότητα
• Ευχέρεια στην επικοινωνία, εχεμύθεια και ομαδικό πνεύμα εργασίας
• Ικανότητα εργασίας υπό την πίεση του χρόνου
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους)
Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας της PressiousArvanitidis, στείλτε το βιογραφικό σας στο: cv@pressious.com , κωδ. 38Μοιραστείτε την αγγελία