Βοηθητικές εργασίες σε παραγωγική μονάδα

Ο/η υποψήφιος θα εργαστεί στο τμήμα παραγωγής της εταιρείας

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Παραλαβή και αποθήκευση των εμπορευμάτων
 • Προετοιμασία, συλλογή και εκτέλεση παραγγελιών
 • Διεκπεραίωση υποστηρικτικών ενεργειών εντός της αποθήκης
 • Διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των υλικών
 • Διασφάλιση της εύρυθμης και παραγωγικής λειτουργιάς του πόστου στα πλαίσια καλής συνεργασίας, ομαδικότητας και επαγγελματικής συμπεριφοράς

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Ομαδικότητα, συνεργατικότητα, αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Αντίληψη των εργασιών, ταχύτητα, οργάνωση
 • Ικανότητες επικοινωνίας ,συνεργασίας, ομαδικό πνεύμα
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα εργασίας σε υψηλούς ρυθμούς παραγωγής

Παροχές:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Φιλικό και ομαδικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν βιογραφικό στο cv@myikona.gr

 Μοιραστείτε την αγγελία