Γραφίστας - στρια

Tο Funky T-shirt με έδρα στο Περιστέρι, ενδιαφέρεται να καλύψει μία θέση εργασίας Γραφίστα / Γραφίστριας καθώς και Γραφίστα / Γραφίστριας για πρακτική άσκηση.
Ασχολούμαστε με τον σχεδιασμό και την εκτύπωση ρούχων και αντικειμένων on demand. Personalised t-shirts, mugs, tote bags κλπ

website  : funkyt-shirt.gr

Aντικείμενο απασχόλησης  :

 • Ο δημιουργικός σχεδιασμός για την εκτύπωση t-shirt και άλλων αντικειμένων.
 • Σχεδιασμός ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη των εταιρικών ιστοσελίδων (web page mockups, social media ads, banners κ.λπ.)
 • Εξυπηρέτηση πελατών.

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Απόφοιτος σχολής Γραφιστικής.
 • Ηλικία έως 30 ετών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους
 • Άριστη γνώση Corel Draw ή Illustrator και Photoshop
 • Γνώση Αγγλικών
 • Διαθέσιμο portfolio

Επιθυμητά προσόντα :

 • Γνώση περιβάλλοντος social media και web design

Επιθυμητές δεξιότητες :

 • Καλή αισθητική, κατανόηση και αντίληψη των εξελίξεων στο design.
 • Δημιουργικότητα, καινοτομία, ικανότητα ανάπτυξης ιδεών και προτάσεων
 • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται :

 • Πλήρης απασχόληση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Ευχάριστο & δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον.
 • Ευέλικτο ωράριο.
 • Αποδοχές ανάλογες της εμπειρίας.

Βιογραφικά στο info@funkyt-shirt.grΜοιραστείτε την αγγελία