Καθηγητής γραφιστικής

Εκπαιδευτικός Όμιλος ζητά καθηγητή γραφιστικής με άριστη γνώση προγραμμάτων Photoshop, Illustrator, InDesign καθώς και γνώση θεωρίας γραφιστικής,

  • Εμπειρία στην εκπαίδευση θα ληφθεί υπόψιν  
  • Μεθοδικότητα
  • Οργανωτικότητα

Βιογραφικά στο e-mail: hr@intergraphics.gr
 

 Μοιραστείτε την αγγελία