Κοστολόγος με γνώσεις τυπογραφικών εργασιών

Εκτυπωτική εταιρεία με πολυετή εμπειρία στο χώρο των εκτυπώσεων, για την υποστήριξη των αναγκών της επιθυμεί να στελεχώσει την ομάδα παραγωγής με Κοστολόγο με Γνώσεις Τυπογραφίας.

Περιγραφή θέσης
Κοστολόγηση εντύπων (προϋπολογιστική και απολογιστική)
Σύνταξη εντολών παραγωγής & αποστολή στους προμηθευτές
Επιμέλεια / έλεγχος εκτυπώσεων

Απαιτούμενα προσόντα
Εμπειρία στην κοστολόγηση εντύπων
Γνώσεις προεκτύπωσης & μεθόδων εκτύπωσης (επίπεδη offset, κυλινδρική, ψηφιακή)
Γνώσεις σε μετεκτυπωτικές επεξεργασίες & βιβλιοδεσία
Εμπειρία σε εργασίες κυτιοποιίας (καλούπια, συρταροκολλητικές κλπ)

Βασικά χαρακτηριστικά θέσης
Συνδυαστική σκέψη και έμφαση στη λεπτομέρεια
Ομαδικό πνεύμα, ικανότητες επικοινωνίας
Συνέπεια, υπευθυνότητα, εμπιστευτικότητα
Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης
Άριστη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας

Αποστολή βιογραφικού ngerondis@keywe.gr Τμήμα Ανθρώπινου ΔυναμικούΜοιραστείτε την αγγελία