Γραφίστας σελιδοποιητής

Από εκδοτικό οίκο ζητείται γραφίστας / γραφίστρια, για πλήρη απασχόληση, προκειμένου να αναλάβει την στοιχειοθέτηση και σελιδοποίηση βιβλίων.

Αντικείμενο εργασίας:
1. Σελιδοποίηση και στοιχειοθέτηση βιβλίων.
2. Δημιουργία εξωφύλλων βιβλίων
3. Εξαγωγή των βιβλίων σε μορφή e- book
4. Δυνατότητα υλοποίησης προωθητικών ενεργειών σε digital ή print format (προγράμματα, αφίσες, banners)

Απαραίτητα προσόντα:
1. Ανάλογη προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
2. Πολύ Καλή Γνώση Αγγλικής γλώσσας
3. Άριστη Γνώση Η/Υ: MS Office
4. Εξοικείωση με Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign)

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη. Βιογραφικά στο ngerondis@keywe.grΜοιραστείτε την αγγελία