Πωλητής - Πωλήτρια

Διαφημιστική - εκτυπωτική ζητά πωλητή.
Αρμοδιότητες:
• Ανάπτυξη νέων συνεργασιών
• Αξιοποίηση του υπάρχοντος πελατολόγιου με σκοπό τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων
• Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα:
• Σπουδές Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε πωλήσεις. Εμπειρία στον κλάδο των Γραφικών Τεχνών θα εκτιμηθεί
• Ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών (MS Office, CRM και ERP)
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Άριστες δεξιότητες σε προφορικό και γραπτό λόγο
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
Επιθυμητά Προσόντα:
• Ικανότητα επικοινωνίας με όλα τα τμήματα της επιχείρησης
• Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης
Παροχές:
• Σταθερές αποδοχές αναλόγως προσόντων και bonus επίτευξης στόχων
• Δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχής εκπαίδευση στη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών και τις τεχνικές πωλήσεων.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.
Αποστολή βιογραφικών ngerondis@keywe.grΜοιραστείτε την αγγελία