Εργατοτεχνίτες επιγραφών

Εταιρεία κατασκευής επιγραφών, ψηφιακών εκτυπώσεων αναζητά 2 άτομα για τη κάλυψη θέσης εργατοτεχνίτη μεταεκτυπωτικών εργασιών.
Απόφοιτος/η τεχνικού Λυκείου - ΙΕΚ τεχνικής κατεύθυνσης.
Προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Παρέχεται πλήρης απασχόληση, μισθός αναλόγων προσόντων, ασφάλιση. Αποστολή βιογραφικών στο info@addition.gr με ένδειξη ΤΕΧΝ01Μοιραστείτε την αγγελία