Χειριστής Ψηφιακών Εκτυπωτικών Συστημάτων

Η Doculand AE, με τη μοναδική εγκατάσταση του ψηφιακού εκτυπωτικού συστήματος ΚΜ1 στη Νότια Ευρώπη, αναζητά ΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΕΚΤΥΠΩΤΗ για τις ΨΗΦΙΑΚΕΣ εκτυπωτικές μηχανές κομμένου φύλλου, πλήρης απασχόληση με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Αντικείμενο εργασίας: Χειρισμός ΨΗΦΙΑΚΩΝ εκτυπωτικών συστημάτων μικρού Format, βασική συντήρηση αυτών, συνεργασία με τμήμα προεκτύπωσης και βιβλιοδετείου.

Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία στο αντικείμενο των ψηφιακών εκτυπώσεων, καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα υλοποίησης έργων μέσα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια.

Προϋπηρεσία και βιογραφικό απαραίτητα, hr@doculand.com, 10:00-18:00 επικοινωνία στο 2109530600Μοιραστείτε την αγγελία