Διευθυντής πωλήσεων

Για λογαριασμό πελάτη μας, νεοσύστατη εταιρεία στο χώρο των ψηφιακών εκτυπώσεων μεγάλου format αναζητάμε τον/την κατάλληλο/η για τη πλήρωση της θέσης της Διεύθυνσης πωλήσεων.

Profil:
Κάτοχος τίτλου εκπαίδευσης ΤΕΙ/ΑΕΙ στους τομείς Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing
Προϋπηρεσία 10+ έτη σε τμήμα πωλήσεων Β2Β
Προϋπηρεσία 5+ έτη σε τμήμα πωλήσεων στο κλάδο των γραφικών τεχνών, επιγραφών, stand κλπ
Γνώση της διαφημιστικής αγοράς.

Αρμοδιότητες ρόλου:
Διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρείας.
Προώθηση και ενημέρωση της αγοράς για την εταιρεία και την δυναμική της. Διαχείριση σημαντικών λογαριασμών και στρατηγικών πελατών
Εκπαίδευση ομάδας πωλητών και μηνιαίως απολογισμός πεπραγμένων ομάδας πωλήσεων.
Καθορισμός στόχων πωλήσεων σε συνεννόηση με τη διοίκηση

Παροχές:
Ανταγωνιστικός μισθός
Bonus επίτευξης στόχων
Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
Εταιρικό όχημα, κινητό, έξοδα ταξιδιών
Αποστολή βιογραφικού dimitrixatzis3@gmail.com με την ένδειξη sales manager.Μοιραστείτε την αγγελία