Χειριστής ταύρου για θερμοτυπία και για στάντζα

Από την εταιρία LABELTAG ζητείται χειριστής Ταύρου για ΘΕΡΜΟΤΥΠΙΑ και για ΣΤΑΝΤΖΑ. Πλήρης απασχόληση. Άμεση Πρόσληψη, 8 ώρο (08:00 - 16:00), 5νθήμερη.
Παρακαλώ στείλτε βιογραφικό στο e-mail labeltag@otenet.gr ή επικοινωνήστε στο τηλέφωνο : 6983695519



Μοιραστείτε την αγγελία