Χειριστής μηχανήματος κυτιοποίησης (SBG Heidelberg 76x56cm)

Η Pangraph PC είναι Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των Γραφικών Τεχνών από το 1959 και ειδικότερα στο χώρο της Φαρμακευτικής Συσκευασίας παράγοντας φαρμακευτικά κουτιά και οδηγίες χρήσης.
Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της παραγωγικής της δυνατότητας αναζητά:

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (SBG Heidelberg 76x56cm)
Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στο Υπεύθυνο Παραγωγής και θα είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω:
• Υλοποίηση προγράμματος παραγωγής του κοπτικού μηχανήματος.
• Χειρισμό, ρύθμιση του μηχανήματος. Συμμετοχή στις συντηρήσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού (τακτικές – έκτακτες).
• Τήρηση γραπτών διαδικασιών και οδηγιών που του παραδίδονται.
• Πραγματοποίηση των απαιτούμενων (προδιαγεγραμμένων) ελέγχων κατά την παραγωγική διαδικασία, σύμφωνα με πρότυπα και τις προδιαγραφές των προϊόντων.
• Συμπλήρωση εντύπων και γραπτή ενημέρωση των Προτύπων Συστημάτων που εφαρμόζονται.
• Ευθύνεται για την επάρκεια σε παντός είδους ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε και εισηγείται στον Υπεύθυνο Παραγωγής για την προμήθεια νέων.
• Εισηγείται στον Υπεύθυνο Παραγωγής προτάσεις για βελτίωση παραγωγής - μηχανολογικού εξοπλισμού.
• Επίτευξη και συνεχή βελτίωση προσωπικών δεικτών απόδοσης.

Απαραίτητα προσόντα / προϋποθέσεις
• 3-5 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στις γραφικές τέχνες.
• Ικανότητα διαχείρισης αλλαγών και συνεχούς βελτίωσης.
• Οργανωτικές ικανότητες.
• Γνώσεις χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα
• Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
• Γνώσεις χειρισμού Η/Υ.

Στοιχεία Προσωπικότητας
• Ειλικρίνεια, Ευσυνειδησία, Υπευθυνότητα, Επαγγελματισμός.
• Επικοινωνιακή & Οργανωτική προσωπικότητα.
• Ηγετικές ικανότητες & ικανότητα επίλυσης με έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο προβλημάτων.
• Μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια.
• Συνέπεια στη διαχείριση του χρόνου.

Προσφέρονται:
• Θέση Εργασίας στην Μεταμόρφωση Αττικής.
• Πλήρες ωράριο απασχόλησης ( 07:30-15:30 Δευτέρα-Παρασκευή )
• Σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον.
• Διαρκής εκπαίδευση και εξέλιξη.
• Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.
• Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.
Αποστολή βιογραφικού στo pan@pangraph.grΜοιραστείτε την αγγελία