Χειριστής Εκτυπωτικών Μηχανών

Ζητείται χειριστής εκτυπωτικών μηχανών.

Κύριες Αρμοδιότητες
 Συστημικός χειρισμός, επίβλεψη και παρακολούθηση αδιάλειπτης λειτουργίας της μηχανής
 Καταγραφή ανάλωσης α΄υλών και ενημέρωση εντολών αγορών
 Στενή συνεργασία με το τμήμα Γραφιστικής
 Αντιμετώπιση βλαβών και συντήρηση μηχανής

Απαραίτητα προσόντα
 Προϋπηρεσία σε χειρισμό φλεξογραφικής μηχανής θα συνεκτιμηθεί
 1-2 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέσεις παραγωγής (εργάτης, χειριστής μηχανής)
 Εξοικείωση στη χρήση αυτοματοποιημένων μηχανών
 Άριστη αντίληψη ψηφιακών μέσων και συστημάτων
 Δυνατότητα εργασίας τόσο σε αυτόνομο όσο και συνεργατικό πλαίσιο

Η επιχείρηση προσφέρει
 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
 Έξοδα κίνησης (βενζίνη, service, κ.λπ)
 Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης
 Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης
 Πλήρης Απασχόληση
Πληροφορίες: PAPERIA SA info@paperia.gr 210-6628202Μοιραστείτε την αγγελία