Αναζήτηση

Διαδικασία σχεδιασμού ενός λογοτύπου

Διαδικασία σχεδιασμού ενός λογοτύπου

Η σημασία της εταιρικής εικόνας στην σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά είναι αδιαμφισβήτητη. Είτε πρόκειται για πολυεθνικές επιχειρήσεις με εκατομμύρια δολάρια εσόδων, είτε για μικρές εταιρίες με υπερβολικά περιορισμένους πόρους, είναι σημαντικό να κατανοήσουν ότι χρειάζονται εταιρική εικόνα για να επιβιώσουν και μια ισχυρή εταιρική εικόνα για να πετύχουν.

Το λογότυπο είναι ίσως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της εικόνας. Είναι απαραίτητο να είναι όσο πιο ελκυστικό αισθητικά γίνεται ενώ παράλληλα να περνάει στον καταναλωτή τα μηνύματα και τις αρχές που διέπουν την εταιρεία. Θα πρέπει να είναι μοναδικό και καινοτόμο και ταυτόχρονα απλό ώστε να εντυπώνεται στην μνήμη του κοινού της εταιρείας.

Η κατασκευή ενός σωστού λογότυπου είναι μια αρκετά χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία. Ας δούμε αρκετά συνοπτικά τι στάδια απαιτούνται:

Αποσαφήνιση στόχων

Είναι ύψιστης σημασίας να γνωρίζει εξαρχής η εταιρεία τι επιθυμεί να πετύχει με το λογότυπο της, προκειμένου να ενημερώσει σωστά για τις απαιτήσεις της και τον σχεδιαστή του.

Κάποια από τα θέματα που θα πρέπει να έχετε αποσαφηνίσει είναι:

  • Οι στόχοι της εταιρείας σας καθώς και τα προβλήματα που θεωρείται ότι έχει με την υπάρχουσα εταιρική εικόνα και προωθητικό υλικό.
  • Ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεστε και ποια είναι τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά.
  • Τι προϊόντα και υπηρεσίες παρέχετε.
  • Τη θέση σας στην αγορά και ποιον θεωρείτε έμμεσο και άμεσο ανταγωνισμό.
  • Τι μηνύματα θέλετε να περάσετε στο ακροατήριο σας και ποιες εταιρικές αξίες θα προβάλλονται από το λογότυπο και την εταιρική σας εικόνα.

Ερευνά και μελέτη

Ο σχεδιαστής σας βάση των παραπάνω δεδομένων θα πρέπει να προβεί σε ερεύνα που περιλαμβάνει τουλάχιστο τα παρακάτω:

  • Τι ισχύει στην αγορά/βιομηχανία στην οποία βρίσκεται η εταιρεία σας.
  • Πως μπορείτε να διαφοροποιηθείτε σε σχέση με τους άμεσους και τους εμμέσους ανταγωνιστές σας ώστε να γίνει το δικό σας μήνυμα πιο ηχηρό.
  • Τι στοιχεία θα πρέπει να επικοινωνεί το μήνυμά σας.
  • Κατά πόσο ο νέος σχεδιασμός θα πρέπει να συμβαδίσει ή όχι με τις προηγούμενες γραφιστικές εφαρμογές της εταιρίας.
  • Πιο είναι το κοινό σας, οι πελάτες σας και οι λόγοι για τους οποίους προτιμάνε τα προϊόντα σας κτλ.

Σχεδιασμός αρχικών concepts και ιδεών

Με βάση την ερευνά και την μελέτη καταρτίζονται τα πρώτα προσχέδια προκειμένου να απορριφθούν οι προφανής και λιγότερο αποτελεσματικές λύσεις και παρουσιάζονται στον πελάτη για σχολιασμό και κριτική.

Βελτιώσεις και διορθώσεις

Δεδομένου ότι ο πελάτης συμμετείχε στην διαδικασία σχεδιασμού του λογότυπου από την αρχή και δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει ολικός επανασχεδιασμός του concept, πραγματοποιούνται μικρό-αλλαγές και βελτιώσεις στα προσχέδια που σχετίζονται με χρωματικές αλλαγές, βελτίωση της τυπογραφίας κλπ. Αυτό το βήμα μπορεί να πάρει αρκετές δοκιμές.

Ψηφιοποίηση της τελικής ιδέας

Σε αυτό το στάδιο και ανάλογα με τα σχόλια και τις προτάσεις του πελάτη, ο σχεδιαστής μπορεί πλέον να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του λογότυπου και να παραδώσει τις τελικές μακέτες.

 

Πηγή: extend-graphics.com

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top