Αναζήτηση

Ελαχιστοποιώντας την μετανάστευση του μελανιού

Ελαχιστοποιώντας την μετανάστευση του μελανιού

Ο David Turner* εξηγεί πόσο ασφαλή είναι τα μελάνια που κατασκευάζονται για την συσκευασία τροφίμων.

Πίνουμε από πλαστικά μπουκάλια, τρώμε με πλαστικά μαχαιροπήρουνα και αγοράζουμε φαγητό σε πλαστικές συσκευασίες. Αυτό δεν αποτελεί μόνο οικολογικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα για την υγεία μας. Σε τι βαθμό καταναλώνουμε πιθανές επιβλαβείς ουσίες;

Η εκτύπωση των συσκευασιών για τρόφιμα παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα. Η γερμανική κατασκευάστρια μελανιών Marabu, καθησυχάζει τους καταναλωτές με τα πρώτα αποδεδειγμένα για την χαμηλή μετανάστευση UV μελάνια μεταξοτυπίας για εκτύπωση σε  πλαστικά PE/PP.

Αυστηρές απαιτήσεις

Η συσκευασία τροφίμων πρέπει να εκπληρώνει μια σειρά λειτουργιών: να σχεδιάζεται για να τραβά τη προσοχή του καταναλωτή με την όμορφη παρουσίαση του προϊόντος, να ενθαρρύνει την αγορά του προϊόντος, και – πάνω από όλα – να προστατεύει το περιεχόμενό του.   

Κάποια από τα υλικά έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τα τρόφιμα κατά την κατασκευή, συσκευασία ή χρήση του προϊόντος. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων και κυρίως η υγεία του καταναλωτή, τα υλικά αυτά πρέπει να πληρούν προδιαγραφές που είναι εξαιρετικά αυστηρές. Σε αυτές περιλαμβάνεται η ελαχιστοποίηση της μετανάστευσης (μεταφοράς) ουσιών από το υλικό στο συσκευασμένο τρόφιμο. Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα δεν πρέπει να μεταφέρουν ουσίες που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία, να αλλάξουν την σύνθεση του περιεχομένου ή να επηρεάσουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του.

Τα μελάνια που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα, και επομένως είναι δυνατό οι ουσίες που περιέχονται στο μελάνι να μεταναστεύσουν στο περιεχόμενο της συσκευασίας (μέσω μετανάστευσης διάχυσης, set-off ή αέριας φάσης, βλ. διαγράμματα 1-3). Η μετανάστευση επηρεάζεται σε μεγάλο ποσοστό από τις ιδιότητες φραγμού του υποστρώματος. Όσο καλύτερες οι ιδιότητες φραγμού, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα για μετανάστευση.

 

Μετανάστευση διάχυσης: μετανάστευση διαμέσου του υποστρώματος στην πίσω πλευρά της εκτύπωσης.


Μετανάστευση ενεργοποίησης (set-off): μεταφορά του μελανιού στη πίσω πλευρά κατά την αποθήκευση σε στοίβα ή ρολό.


Μετανάστευση αερίου φάσης: εξάτμιση ή συμπύκνωση των συστατικών του μελανιού από θέρμανση (μαγείρεμα, ψήσιμο, αποστείρωση).


Το πολυαιθυλένιο (PE) και το πολυπροπυλένιο (PP) είναι δύο από τα πιο γνωστά πλαστικά που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες τροφίμων και στις συσκευασίες προϊόντων προσωπικής φροντίδας και χρησιμοποιούνται σε αυτοκόλλητα, σε σωληνάρια, σε μπουκάλια και σε επενδύσεις χαρτόκουτων. Σε αντίθεση με το γυαλί και το μέταλλο, αυτά τα πλαστικά δεν έχουν ιδιότητες φραγμού για την μετανάστευση μελανιού. Για τον λόγο αυτό, τα μελάνια για συσκευασίες τροφίμων και προϊόντων προσωπικής φροντίδας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους για να επαληθευθεί ότι δεν είναι επιρρεπή στη μετανάστευση και δεν θα θέσουνσε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή αν χρησιμοποιηθούν για προϊόντα της κατηγορίας αυτής.

Τα μελάνια ως μέρος μιας διαδικασίας χαμηλής μετανάστευσης

Δεν υπάρχει ένα μοναδικό μελάνι στην αγορά που να είναι κατάλληλο παγκοσμίως για όλα τα ήδη συσκευασιών τροφίμων. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης πρέπει πάντα να γίνεται με την χρήση του τελικού τυπωμένου υλικού επαφής του τροφίμου, καθώς η μετανάστευση επηρεάζεται από το ίδιο το υπόστρωμα, το μελάνι και τις συνθήκες της διαδικασίας (βλ. διάγραμμα 4). Οι φορείς της αγοράς μιλάνε χρόνια τώρα για μελάνια χαμηλής μετανάστευσης, αλλά ο όρος μερικές φορές χρησιμοποιείται παραπλανητικά.

Η διαδικασία χαμηλής μετανάστευσης

Η χρήση συστατικών με υψηλό μοριακό βάρος, όπως εξαιρετικά λειτουργικά μονομερή, είναι δυνατή ώστε για να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός ή ο όγκος των μεταναστευτικών ουσιών στα μελάνια σε σύγκριση με τα συμβατικά προϊόντα – αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα καθιστά κατάλληλα για γενική χρήση. Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση μεταξύ υποστρώματος, μελάνης και συνθηκών διεργασίας. Επιπλέον, δεν έχει αποδειχθεί ότι κάθε μελάνι που διαθέτει ετικέτα «χαμηλής μετανάστευσης» έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι όντως είναι αυτό που λέει.

Νέα ανάπτυξη

Η Marabu έχει αναπτύξει το Ultra Pack UVFP για να εκπληρώσει τις αυστηρές απαιτήσεις που καθορίζονται για τη συσκευασία τροφίμων. Αυτό το μελάνι μεταξοτυπίας που στεγνώνει με UV είναι το πρώτο που έχει λάβει επίσημη πιστοποίηση ως μελάνι χαμηλής μετανάστευσης για χρήση σε πλαστικά PE/PP. Έχει αποδειχθεί ότι είναι κατάλληλο για την εκτύπωση συσκευασιών τροφίμων και προϊόντων προσωπικής φροντίδας από πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο. Έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από το πιστοποιημένο ινστιτούτο Swiss Quality Testing Services (SQTS): «Με βάση την αναλογία επιφάνειας/όγκου, τα αποτελέσματα της ανάλυσης συμμορφώνονται στις απαιτήσεις του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης No. 10/2011 και της αντίστοιχης νομοθεσία της Ελβετίας». Τα προϊόντα που ορίζονται από άλλους κατασκευαστές ως «χαμηλής μετανάστευσης», βασίζονται στο σημείωμα καθοδήγησης της Nestle σχετικά με τα μελάνια συσκευασίας και στην λίστα κατάλληλων υλικών για UV μελάνια και βερνίκια εκτύπωσης χαμηλής μετανάστευσης του EuPIA (European Printing Ink Association). Ωστόσο, γενικά ανταποκρίνονται μόνο στα αυστηρά όρια δοκιμών μετανάστευσης σε συνδυασμό με υλικά συσκευασίας με υψηλό λειτουργικό φράγμα, όπως το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET).

Η UVFP της Marabu είναι η μόνη σειρά μελανιών που έχει αποδειχθεί ως κατάλληλο σε δοκιμές και έχει εγκριθεί επίσημα για την εκτύπωση πλαστικών PE / PP ευαίσθητων στη μετανάστευση – τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα υλικά για συσκευασίες τροφίμων. Ωστόσο, η ίδια αρχή ισχύει και για την σειρά Ultra Pack UVFP, όπως και για όλα τα μελάνια: η καταλληλόλητά του για μια συγκεκριμένη εφαρμογή θα πρέπει να επαληθεύεται μέσω εμπεριστατωμένων δοκιμών μετανάστευσης πριν χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση υλικών επαφής με το τρόφιμο.

Ιδιότητες ULTRA PACK UVFP

Η σύνθεση χαμηλής μετανάστευσης της σειράς Ultra Pack UVFP προσφέρει μέγιστη σταθερότητα διαδικασίας και ασφάλεια περιεχομένου για δοχεία από προ-επεξεργασμένο πολυαιθυλένιο (HDPE / LDPE) και προ-επεξεργασμένο πολυπροπυλένιο (PP). Η πολύ υψηλή αντιδραστικότητα των μελανιών UVFP εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα και ταχύτητα εκτύπωσης έως και 4.000 δοχεία την ώρα. Η σειρά UVFP επιτυγχάνει την τελική κατάσταση στεγνώματος μετά από 24 ώρες.

Όσο καλύτερο στέγνωμα μελάνης έχουμε, τόσο μικρότερος ο πιθανός όγκος μετανάστευσης ουσιών, όπως διαλύτες και μονομερή. Τα χρώματα είναι λαμπερά και με υψηλή στιλπνότητα και προσφέρουν εξαιρετική αδιαφάνεια και εξαιρετική αντοχή στο νερό, στο περιεχόμενο της συσκευασίας, στη φθορά, σε διαλύτες, σε αλκοόλη και σε εφίδρωση. Το μιας σύστασης μελάνι είναι έτοιμο για εκτύπωση, εξασφαλίζοντας γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες παραγωγής. Επιπλέον, δεν υπάρχει ανάγκη για βοηθητικούς παράγοντες. Οι αποδεδειγμένες ιδιότητες χαμηλής μετανάστευσης των μελανιών UVFP ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά από την ακατάλληλη χρήση βοηθητικών παραγόντων .

*Ο David Turner είναι Product Manager στη Marabu GmbH & Co. KG

Πηγή: Περιοδικό Specialist Printing Worldwide: Issue two: 2018, σελ. 26
Μετάφραση: Διονυσία Γιώργη

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top