Αναζήτηση

Ετικέτες τροφίμων: Συμμορφώνονται με τη νομοθεσία;

Ετικέτες τροφίμων: Συμμορφώνονται με τη νομοθεσία;

O ρόλος των ετικετοποιών στον κανονισμό τροφίμων και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Η επιβίωση στη βιομηχανία τροφίμων καταρρέει μπροστά σε διάφορα θέματα και δεν στέκεται στον ανταγωνισμό των τιμών: η μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, θέτει τον ετικετοποιό όχι μόνο ως «σχεδόν ανύπαρκτο» αλλά σαν έναν παντελώς άσχετο και μη έχοντα εργασία στη διαδικασία έγκρισης του τελικού χρήστη. Στη UPM Raflatac προσπαθούν να προωθήσουν και να εκπαιδεύσουν εξίσου ετικετοποιούς και brand owners γύρω από τις πρόσφατες αλλαγές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα υλικά συσκευασίας για τρόφιμα, των οποίων οι ετικέτες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος.

Η FINAT, σε μια συλλογική προσπάθεια με το μέλος της UPM Raflatac EMEA(*), αναφέρει σχετικά με το νέο κανονισμό ΕU 10/2011. Ο παρών κανονισμός για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα τέθηκε σε νομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013. Αντικαθιστά την Ντιρεκτίβα της Κομισιόν 2202/72/EC και την εθνική νομοθεσία που βασίζεται στην παραπάνω ντιρεκτίβα. Σκοπός του είναι να υποστηρίξει τα καθήκοντα φροντίδας των brand owner και των πωλητών λιανικής προς τους πελάτες τους, και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επιπλεον μέτρο στις συνεχιζόμενες προσπάθειες διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Οι ετικετοποιεί που προμηθεύουν τη βιομηχανία τροφίμων της ΕΕ παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο.

Άμεση και έμμεση επαφή με τα τρόφιμα

Ο νέος κανονισμός εφαρμόζει τις ίδιες αρχές με τον EC No 1935/2004 για υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Απαιτείται τέτοια υλικά να είναι ακρετά αδρανή ώστε να μη μεταφέρουν τα συστατικά τους στα τρόφιμα, σε ποσότητες τέτοιες που να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, αλλά και να προλαμβάνουν ανεπιθύμητες αλλαγές στη σύνθεση των τροφίμων και την εμφάνισή τους, τη γεύση ή τη μυρωδιά τους. Ενώ ο EC No 1935/2004 αφορά γενικά τις συσκευασίες τροφίμων, ο νέος EU 10/2011 αφορά ειδικά όλα τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Οι ετικέτες θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι τέτοιων συσκευασιών. Ο EU 10/2011 συνδυάζει τον 2002/72/EC και επτά τροποποιήσεις (ήταν προηγούμενοι κανονισμοί για τα πλαστικά). Η ιδέα του κανονισμού είναι να εναρμονίσει τις διαφορετικές νομοθεσίες που υπήρχαν παλαιότερα ανάμεσα σε μεμονωμένες χώρες-μέλη. Αυτό θα καθιστούσε ευκολότερη τη συναλλαγή διαφορετικών χωρών μεταξύ τους σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση αγαθών.

Οι ετικέτες που έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα και είναι επενδυμένες με πλαστικό στρώμα, αλλά και οι πλαστικές ετικέτες που κολλάνε σε συσκευασίες τροφίμων χρειάζεται πλέον να είναι σύμφωνες με τα Declarations of Conformity (DoCs), οι οποίες δηλώνουν ποιες ελεγχόμενες αλλά και εγκεκριμένες ουσίες έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους.

Μόνον όταν το υλικό συσκευασίας και οποιοδήποτε στρώμα παρέχει ένα λειτουργικό εμπόδιο που προλαμβάνει τη μετακίνηση ουσιών από την πίσω πλευρά αυτού του εμποδίου προς τα τρόφιμα, οι ετικέτες και άλλα μέρη της συσκευασία εξαιρούνται από τον EU 10/2011. H σύνθεση των υλικών που είναι αμιγώς συνδυασμοί χαρτιού και χαρτονιού συνεχίζει να καλύπτεται από εθνικές νομοθεσίες ή συστάσεις, όπως εκείνες του γερμανικού BfR.

Ελεγχόμενες και μη ουσίες

Όλες οι εγκεκριμένες ουσίες – απαγορευμένες και μη – οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούνται σε συσκευασίες που περιέχουν πλαστικό στα στρώματά τους ορίζονται από την ‘Union List’ στα πλαίσια του EU 10/2011. Μόνο οι απαγορευμένες ουσίες θα πρέπει να δηλωθούν. Και αφού τα DoCs κινούνται  προς τα κάτω εντός της αλυσίδας εφοδιασμού / κατασκευής, τέτοιες ουσίες πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς και να τεκμηριώνονται έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η τελική ευθύνη για τη συμμόρφωση αποδίδεται στον τελικό χρήστη

Ο τελικός χρήστης είναι εκείνος – συσκευαστής ή brand owner – ο οποίος έχει την τελική ευθύνη για να ελέγξει αν η συσκευασία στο σύνολό της είναι σύμφωνη με τo ΕU10/2011 (εκτός από την οποιαδήποτε υφιστάμενη εθνική νομοθεσία για το χαρτί, καθώς και το EC 1935/2004, τον κανονισμό-πλαίσιο για όλα τα υλικά συσκευασίας), λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των συσκευασμένων τροφίμων, την οριζόμενη διάρκεια ζωής τους, καθώς και τις συνθήκες περιβάλλοντος. Έτσι, οι ετικετοποιοί υποχρεούνται να παρέχουν DoCs για τις ετικέτες τους ώστε να μπορούν να γίνουν δοκιμές για τα επίπεδα των απαγορευμένων ουσιών και τη συμπεριφορά μετανάστευσης σε ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Ετικετοποιοί: ευθύνες και ρίσκα

Έτσι, όσοι ασχολούνται με την εκτύπωση ετικετών για τρόφιμα και δραστηριοποιούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να ζητούν DoCs τόσο για τα υλικά των ετικετών τους όσο και για το μελάνι που χρησιοποιούν ώστε να μπορούν να συντάσσονται με τα δικά τους DoCs, τα οποία φυσικά πρέπει να εμπεριέχουν πληροφορίες συμμόρφωσης γύρω από οποιαδήποτε διαδικασία επεξεργασίας χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της παραγωγής ετικετών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θέσπιση των κανονισμών αυτών σημαίνει ότι οι ετικετοποιοί που δεν είναι σε θέση να παράσχουν τα DoCs δεν μπορούν να γίνει αποδεκτοί ως μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού του τελικού χρήστη, και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για οικονομικές επιπτώσεις μέσα από την ανάκληση ενός προϊόντος. Επομένως, είναι απαραίτητο για τους ετικετοποιούς να είναι ενεργοί στην απόκτηση και την παροχή των αναγκαίων εγγράφων, εάν θέλουν να διατηρήσουν τη θέση τους ως υπεύθυνοι και βιώσιμοι σύνδεσμοι στην ευρύτερη επαγγελματική αλυσίδα συσκευασίας.

Τα οφέλη μιας ασφαλούς αλυσίδας εφοδιασμού

Τέλος, για να συνοψίσουμε, όλα τα παραπάνω στοιχεία υπογραμμίζουν την αξία του DoCs ως μια μορφή εξασφάλισης για κάθε επιχείρηση εκτύπωσης ετικετών της, ως μέσον για την διατήρηση των υφιστάμενων συμβάσεων με πελάτες, και ως εισιτήριο εισόδου στις διαδικασίες πιστοποίησης από τους τελικούς χρήστες για νέες επιχειρήσεις – με απώτερο στόχο την προστασία των καταναλωτών. Η παραγωγή DoCs σε ικανοποιητικό επίπεδο δημιουργεί ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις – όσο μεγάλη ή μικρή και αν είναι.

Πηγή:gaonline.gr

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top