Αναζήτηση

Η φιλική προς το περιβάλλον εκτύπωση αναδεικνύεται σε βασική τάση του κλάδου

Η φιλική προς το περιβάλλον εκτύπωση αναδεικνύεται σε βασική τάση του κλάδου

Η πιο φιλική προς το περιβάλλον εκτύπωση αναδύεται γρήγορα ως βασική τάση της βιομηχανίας για τη δεκαετία του 2020.

Με τη Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή να εκδίδει «Κόκκινο Συναγερμό» για την κλιματική αλλαγή στις 9 Αυγούστου, οι ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων αλλά και οι καταναλωτές αναζητούν και επιλέγουν όλο και περισσότερο λύσεις που ελαχιστοποιούν τις εκπομπές άνθρακα και τα απόβλητα.

Αυτό εξετάζεται λεπτομερώς στη νέα έκθεση Smithers - The Future of Green Printing to 2026 – που δημοσιεύτηκε στις 3 Σεπτεμβρίου. Είναι μια τάση που θα ανταμείβει ολοένα και περισσότερο τους παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης, προμηθευτές μελανιών και αναλωσίμων, που επενδύουν σε πιο βιώσιμες λύσεις, στα επόμενα πέντε χρόνια και αργότερα.

Αυτό θα εξελιχθεί σε συγκεκριμένες ευκαιρίες σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας εκτύπωσης. Μεταξύ των κυριότερων θεμάτων που προσδιορίζει η ειδική έρευνα του Smithers είναι:

  • Η μείωση της σπατάλης θα ευνοήσει την ευρύτερη χρήση ψηφιακών συστημάτων εκτύπωσης.
  • Η ταχεία υιοθέτηση βιολογικών διαλυτών και μελανιών νερού και η σημερινή γενιά μελανιών με φυτικά έλαια υπόσχονται ήδη πάνω από 50% ανακυκλωμένο περιεχόμενο και μειωμένες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs).
  • Αυξημένες πωλήσεις βιώσιμων υποστρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ανακυκλωμένων ινών και των παρθένων χαρτιών που έχουν διαπιστευθεί σε αειφόρα δασικά προγράμματα. Οι πάροχοι υπηρεσιών εκτύπωσης έχουν ευθύνη για τον περιορισμό της χρήσης παρθένων υλικών και την εκτύπωση σε ανακυκλωμένα χαρτιά όταν δεν απαιτείται ιδιαίτερη επιφάνεια.
  • Μια σταθερή τάση στη συσκευασία είναι η αντικατάσταση των υπαρχουσών πλαστικών συσκευασιών με εναλλακτικές συσκευασίες με βάση τις ίνες. Οι εκτυπωτές μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν την τάση, αναδιαμορφώνοντας τις ροές εργασίας εκτύπωσης για να υποστηρίξουν αυτά τα λιγότερο ομοιόμορφα υποστρώματα.
  • Υπάρχει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη νέων πηγών ινών για χαρτιά εκτύπωσης, όπως μπαμπού ή γεωργικών προϊόντων. 
  • Επένδυση σε εκτυπωτικές διαδικασίες που ελαχιστοποιούν τη δευτερογενή χρήση πρώτων υλών, όπως μειωμένη κατανάλωση νερού για πλύσιμο.
  • Μεγαλύτερη υποστήριξη για τεχνολογικές πλατφόρμες που επιτρέπουν τη συλλογή και την επαναχρησιμοποίηση υλικών εκτύπωσης, τόσο σε βιομηχανικούς κύκλους κλειστού βρόχου όσο και σε ανακύκλωση.

Ταυτόχρονα, η επιθυμία για εφαρμογή πιο φιλικών προς τον πλανήτη πρακτικών εργασίας θα υποστηρίξει την αναδιάταξη των εκτυπωτικών επιχειρήσεων:

  • Η τάση για ανανέωση της παραγωγής και της εκτύπωσης βελτιώνει την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, και μπορεί επίσης να ελαττώσει τις εκπομπές άνθρακα και την σπατάλη κατά τη μεταφορά.
  • Οι μεγαλύτεροι οργανισμοί μπορούν να στραφούν σε κεντρικά μοντέλα εκτύπωσης. Αυτό μπορεί επίσης να επεκταθεί στην ενσωμάτωση πλατφορμών web-to-print.

Με το 2021 να είναι μια κομβική χρονιά για τις παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, αυτές και άλλες σημαντικές έγκαιρες τάσεις για τη βιομηχανία εξετάζονται κριτικά στο «The Future of Green Printing to 2026». Περιγράφει την εξέλιξη των αρχών της κυκλικής οικονομίας, τις βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, τον αντίκτυπο στις διαδικασίες αναλογικής και ψηφιακής εκτύπωσης και τα κυριότερα τμήματα προϊόντων εκτύπωσης (Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες, Διαφήμιση, Κατάλογοι, Εμπορικές εφαρμογές, Εφαρμογές Ασφαλείας, Εφαρμογές Διακόσμησης και Τυπωμένα Υφάσματα, Συσκευασία και Ετικέτες).

 

Πηγή: Large Format Printing

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top