Αναζήτηση

Η «πράσινη» εκτύπωση μεγάλου σχήματος μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα

Η «πράσινη» εκτύπωση μεγάλου σχήματος μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα

Οι αγοραστές συστημάτων LFP επικεντρώνονται κυρίως σε πτυχές όπως η παραγωγικότητα, οι πιθανές εφαρμογές ή τα επίπεδα επενδύσεων και κερδοφορίας. Ωστόσο, η βιωσιμότητα κερδίζει έδαφος ως κριτήριο – όχι μόνο λόγω των εταιρικών αξιών, αλλά και επειδή θεωρείται όλο και περισσότερο ως κοινωνική και πολιτική απαίτηση. Τα καλά νέα είναι ότι όποιος κάνει προσεκτική χρήση των πόρων μπορεί εξοικονομήσει επίσης χρήματα.

Ακολουθούν πέντε προσεγγίσεις και έννοιες που βασίζονται στη βιωσιμότητα και μπορούν να εφαρμοστούν κατά την αξιολόγηση ενός εκτυπωτή μεγάλου μεγέθους:

Αποφυγή ρύπων

Το σύστημα μελανιού και σκλήρυνσης καθορίζει εάν θα προκύψουν περισσότερες ή λιγότερες ρυπογόνες εκπομπές. Κατά την επιλογή των μελανιών, αξίζει να αποφεύγονται συστήματα που βασίζονται σε διαλύτες. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για συστήματα εξαερισμού που συνεπάγονται πρόσθετες επενδύσεις και λειτουργικό κόστος. Οι αέριες εκπομπές μπορούν να διατηρηθούν εντός των καθορισμένων ορίων χρησιμοποιώντας μελάνια χαμηλής ρύπανσης ή πιστοποιημένα - όπως το Greenguard. Σε αντάλλαγμα, αυτό ανοίγει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, επειδή τα προϊόντα εκτύπωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ευαίσθητα περιβάλλοντα.

Τα συστήματα με λαμπτήρες LED προσφέρουν περισσότερα πλεονεκτήματα για την εκτύπωση UV από τους λαμπτήρες ατμού υδραργύρου, οι οποίοι πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα λόγω της σύνθεσής τους. Έχουν επίσης μικρότερη διάρκεια ζωής από τους λαμπτήρες LED, επομένως το κόστος λειτουργίας είναι υψηλότερο.

Αποτελεσματική χρήση της ενέργειας

Οι εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους λειτουργούν με ηλεκτρισμό. Και η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Το ISO 20690:2018 θέτει κάποια πρότυπα. Το ενεργειακό ισοζύγιο συστημάτων που χρησιμοποιούν θερμότητα για τη σκλήρυνση είναι σχετικά φτωχό. Το παράδειγμα της εκτύπωσης με υπεριώδη ακτινοβολία δείχνει ότι τα συστήματα LED αποδίδουν επίσης πολύ καλά και σε αυτήν την περίπτωση, καθώς η ζήτηση ισχύος τους είναι χαμηλή και δεν εκπέμπουν σχεδόν καθόλου θερμότητα. Ο κλιματισμός δωματίου και τα ευαίσθητα στη θερμότητα μέσα είναι οι λέξεις-κλειδιά. Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι – σε αντίθεση με τους λαμπτήρες ατμού υδραργύρου – οι λαμπτήρες LED δεν έχουν φάση προθέρμανσης και ανάβουν μόνο όταν χρησιμοποιούνται.

Εκτός από τα συστήματα κίνησης, τους υπολογιστές και τις οθόνες, σημαντικοί καταναλωτές ενέργειας είναι και οι αντλίες κενού. Χρησιμοποιούνται για τη σταθερή συγκράτηση των μέσων εκτύπωσης σε επίπεδη και υβριδική εκτύπωση. Η κατανάλωσή τους είναι υψηλή όταν λειτουργούν συνεχώς με υψηλή ταχύτητα. Τα συστήματα κενού με ελεγχόμενη υποπίεση μειώνουν την ταχύτητά τους μόλις επιτευχθεί η απαιτούμενη υποπίεση. Εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, αυτή η λειτουργία ελαχιστοποιεί την ηχορύπανση.

Χρήση μηχανημάτων με μεγάλη διάρκεια ζωής

Η κατασκευή ενός εκτυπωτή αφήνει πίσω του ένα οικολογικό αποτύπωμα λόγω των υλικών που είναι ενσωματωμένα στο μηχάνημα και της ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και την παραγωγή. Όλες αυτές οι δραστηριότητες παράγουν εκπομπές. Όσο περισσότερο λειτουργεί το μηχάνημα, τόσο περισσότερο θα αντισταθμίζεται αυτή η επίδραση. Και το ίδιο ισχύει και για το επενδυτικό κόστος.

Επιλέξτε εξοπλισμό χαμηλής συντήρησης

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα επηρεάζονται επίσης από τη συχνότητα των εργασιών συντήρησης και τα αναλώσιμα εξαρτήματα που χρειάζονται αντικατάσταση. Τα αξιόπιστα μηχανήματα χαμηλής συντήρησης διατηρούν χαμηλές εκπομπές, επειδή ελαχιστοποιούνται οι μεταφορές και η κατανάλωση πόρων. Και αυτό προσφέρει ένα παράπλευρο κέρδος όσον αφορά τη διαχείριση της επιχείρησης, καθώς οι χρήστες μπορούν να σχεδιάσουν και να υπολογίσουν τους χρόνους διακοπής λειτουργίας και το κόστος.

Διεκδίκηση επιδοτήσεων

Τα παραδείγματα που δίνονται παραπάνω δείχνουν ότι μια βιώσιμη στρατηγική ενισχύει την κερδοφορία. Επιπλέον, πολλές κυβερνήσεις επιδοτούν πλέον φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. Η Γερμανία, για παράδειγμα, σε επίπεδο ομοσπονδιακού κράτους, προσφέρει υποστήριξη για ενεργειακά αποδοτικά συστήματα εκτύπωσης. Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει κάποια προσπάθεια όσων αφορά την έρευνα και τη γραφειοκρατία, αλλά θα φέρει ένα μεγάλο ποσό του επενδυτικού κόστους πίσω στα ταμεία της επιχείρησης.

Κατά την αγορά ενός νέου εκτυπωτή μεγάλου μεγέθους, είναι χρήσιμο να λαμβάνεται υπόψη η πτυχή της βιωσιμότητας σε πολλαπλά επίπεδα. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η ενεργός συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος είναι επίσης ένας παράγοντας που μπορεί στη συνέχεια να διατεθεί στην αγορά.

Πηγή

 

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top