Αναζήτηση

Πιστοποιήσεις για εκτυπωτές. Ποιες να πάρετε και γιατί.

Πιστοποιήσεις για εκτυπωτές. Ποιες να πάρετε και γιατί.

Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες σας όταν υπάρχει ολοένα και λιγότερη προσωπική αλληλεπίδραση; Οι Πιστοποιήσεις είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τους εκτυπωτές να παρουσιάσουν τις ικανότητές τους ενώ εξορθολογίζουν τις λειτουργίες τους.

Σήμερα, οι εκτυπωτές αντιμετωπίζουν πολύ ισχυρό ανταγωνισμό. Ένας αυξανόμενος αριθμός πελατών επικοινωνεί με τους εκτυπωτές μέσω διαδικτύου. Χωρίς προσωπική επαφή και επικοινωνία, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης. Η κατοχή διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία των σωστών σχέσεων.

Η απόκτηση μιας πιστοποίησης μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία. Κάθε εκτυπωτής πρέπει να επιλέξει προσεκτικά τις πιστοποιήσεις που είναι κατάλληλες για την επιχείρησή του. Σε αυτό το άρθρο, θα εξεταστούν τα πιο σημαντικά πρότυπα για τους εκτυπωτές:

  • Πρότυπα ISO
  • Πιστοποιήσεις FOGRA
  • Περιβαλλοντικά Πρότυπα
  • Πιστοποιήσεις Εξυπηρέτησης Καταναλωτών

Σημαντικές πιστοποιήσεις ISO για εκτυπωτές

Υπάρχουν δύο πρότυπα ISO που είναι πιο κοινά για εκτυπωτές:

  • Το ISO 9001, που πιστοποιεί ότι υπάρχει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  • Το ISO 14001, που διασφαλίζει ότι ακολουθείται ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Οι απαιτήσεις των δύο προτύπων ISO είναι πολύ διαφορετικές, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ η πιστοποίηση ISO 14001 μπορεί να μην απαιτείται από το νόμο, ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 είναι συχνά απαραίτητο για προσφορές και διαγωνισμούς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν ένας εκτυπωτής δουλεύει για μεγάλες εταιρείες ή κρατικούς φορείς.

Το πρότυπο ISO 14001 επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική διαχείριση. Βοηθά τις επιχειρήσεις να θέσουν σε εφαρμογή συστήματα και διαδικασίες για να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Καλύπτει θέματα όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ρύπανση των υδάτων, η διαχείριση απορριμμάτων και άλλα.

Πρότυπα FOGRA: Διατήρηση της ποιότητας εκτύπωσης

Το ProcessStandard Digital (PSD) είναι καλά εδραιωμένο στον κλάδο της ψηφιακής εκτύπωσης. Περιλαμβάνει συστάσεις και οδηγίες για ενέργειες και τιμές-στόχους και ανοχές στην ψηφιακή εκτυπωτική παραγωγή. Το PSD έχει δημιουργηθεί από το FOGRA – το Γερμανικό Ινστιτούτο Ελέγχου Ποιότητας Εκτύπωσης – σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς συνδέσμους εκτυπωτών, κατασκευαστών και χρηστών.

Οι πιστοποιήσεις FOGRA επιβεβαιώνουν ότι ένας εκτυπωτής μπορεί να παράγει εκτυπώσεις σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 12647. Αυτό δίνει στους εκτυπωτές ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς οι δυνητικοί πελάτες τους μπορούν να είναι σίγουροι ότι θα λάβουν εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.

Το FOGRA προσφέρει επίσης μια υπηρεσία που ονομάζεται PSD Color Data, που επιτρέπει στους εκτυπωτές την αυτοματοποίηση της επαλήθευσης της ακρίβειας των χρωμάτων μιας εκτυπωτικής εργασίας. Αυτό γίνεται συγκρίνοντας τα χρώματα με εκείνα του Fogra Media Wedge. Αυτή η ψηφιακή ροή εργασίας εξοικονομεί χρόνο και κόστος. Το PSD Color Data είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τους εκτυπωτές που θέλουν να δείξουν στους πελάτες τους ότι δεσμεύονται να διατηρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας εκτύπωσης.

Το FOGRA προσφέρει επίσης πιστοποιήσεις για τους χρήστες, π.χ. την πιστοποίηση Digital Print Professional. Η πιστοποίηση αυτή, που δίνεται μετά από διαδικτυακά μαθήματα και εξετάσεις, επιτρέπει στους χρήστες να αποδείξουν την ικανότητα και την τεχνογνωσία τους στη διαχείριση χρωμάτων και την ψηφιακή εκτύπωση. Ισχύει για δύο χρόνια.

Το FOGRA προσφέρει ένα μεγάλο σύστημα διασυνδεδεμένων πιστοποιήσεων για τον κλάδο των εκτυπώσεων.

Οι περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές για τους εκτυπωτές

Καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να μετριάσει την κλιματική αλλαγή, οι περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις γίνονται ακόμη πιο σημαντικές. Στον κόσμο της εκτύπωσης, χρησιμοποιούνται ευρέως τα FSC και PEFC.

Τα FSC (Forest Stewardship Council) και PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) είναι διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποιήσεων διαχείρισης δασών. Το FSC είναι το πιο γνωστό και παλαιότερο από τα δύο, ενώ το PEFC αποτελεί το μεγαλύτερο παγκόσμιο σύστημα πιστοποίησης.

Και τα δύο προγράμματα έχουν διαφορετικά πρότυπα, αλλά επικεντρώνονται στη βιώσιμη διαχείριση των δασών και στην αποφυγή της αποψίλωσης τους. Οι πιστοποιήσεις που εκδίδονται από αυτά τα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δείξουν στους πελάτες ότι ένας πάροχος υπηρεσιών εκτύπωσης είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνος. Υπάρχουν επίσης αρκετά συστήματα που έχουν δημιουργηθεί για την αντιστάθμιση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), με το ClimatePartner να είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς συνεργάτες για εκτυπώσεις με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στην εκτυπωτική κοινότητα της Κεντρικής Ευρώπης.

Υπάρχουν πολλές ακόμα περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις που συνδέονται με τοπικές αρχές, όπως για παράδειγμα τα EcoProfit και Umweltpartnerschaft. Το EcoProfit, που δημιουργήθηκε το 1991 στο Γκρατς της Αυστρίας εστιάζει σε βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα, την πιστοποίηση EcoProfit διαθέτουν εταιρείες σε 19 χώρες σε 4 ηπείρους.

Σημαντικά στοιχεία του EcoProfit είναι τα εργαστήρια και η ατομική συμβουλευτική που διοργανώνονται από έμπειρους συμβούλους. Μετά το πρώτο έτος οι εταιρείες ελέγχονται και λαμβάνουν επίσημη πιστοποίηση από την πόλη που συνεργάζεται στο πρόγραμμα. Συχνά, η διαδικασία ελέγχου EcoProfit οδηγεί στην πιστοποίηση της εταιρείας με ISO 14001.

Μια άλλη δημοφιλής πιστοποίηση είναι η γαλλική Imprin' Vert που χρησιμοποιείται από σχεδόν 1.900 παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πιστοποιημένοι εκτυπωτές με Imprin' Vert πρέπει να τηρούν αυστηρές περιβαλλοντικές οδηγίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη μείωση των απορριμμάτων, την εξοικονόμηση νερού και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πρότυπα εξυπηρέτησης καταναλωτών για Web2Print - και όχι μόνο

Σε μια τοπική επιχείρηση, οι πελάτες B2C και B2B μπορούν να προσεγγίσουν τους εκτυπωτές απλώς πηγαίνοντας στο κατάστημα ή επικοινωνώντας μαζί τους. Αυτό δεν είναι δυνατό σε μια ηλεκτρονική παραγγελία. Αν και οι κριτικές στο Google My Business έχουν γίνει η πρώτη πηγή πληροφοριών για πολλούς πελάτες, δεν είναι απολύτως αξιόπιστες. Ως εκ τούτου, πιστοποιήσεις σαν την Trusted Shops έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς.

Το Trusted Shops είναι μια διαδικασία πιστοποίησης που βοηθά τις επιχειρήσεις να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη με τους πελάτες τους. Για να λάβουν την πιστοποίηση Trusted Shops, οι επιχειρήσεις πρέπει να περάσουν μια αυστηρή αξιολόγηση που θα καλύπτει όλες τις πτυχές της επιχείρησής τους. Αυτό περιλαμβάνει τομείς όπως η εξυπηρέτηση πελατών, οι αλλαγές και οι επιστροφές χρημάτων, η προστασία προσωπικών δεδομένων και η συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις.

Οι πιστοποιήσεις εξυπηρέτησης καταναλωτών έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστο μέρος μιας διαδικτυακής επιχείρησης και παρέχονται κυρίως από φορείς προστασίας των καταναλωτών.

Πρέπει να επενδύουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης σε πιστοποιήσεις;

Η πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση μεταξύ πελατών και εκτυπωτών γίνεται ολοένα και λιγότερο συχνή. Στο μέλλον, ειδικά για τις παραγγελίες τυπικών εφαρμογών, οι πιστοποιήσεις θα αποτελούν έναν πολύ καλό τρόπο για την εδραίωση εμπιστοσύνης μεταξύ νέων επιχειρηματικών συνεργατών.

Πριν επιλέξετε ποιες πιστοποιήσεις είναι κατάλληλες για εσάς, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη την ανάλυση κόστους-οφέλους για την επιχείρησή σας. Τι αναζητούν οι πιθανοί πελάτες από έναν εκτυπωτή; Ποιες πιστοποιήσεις θα σας ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό; Απαντώντας σε αυτές τις ερωτήσεις, μπορείτε να εξορθολογίσετε τις δραστηριότητές σας και να βελτιστοποιήσετε τα αποτελέσματά σας.

Πηγή

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top