Διαγωνισμοί

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής: Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 124015 Αρ. Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 104553 Διεύθυνση: Οδός...

Προμήθεια πινακίδων, εκτυπώσεων & φωτογραφικών υπηρεσιών: Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΔΑ: ΩΤ2Ω0Ο-Υ4Β Αρ. Πρωτοκόλλου: 125167...

Δράσεις Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : [1424/2020] Φορέας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 104749 Διεύθυνση:...

Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλωση λογαριασμών ύδρευσης: Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/12/2020 Διεύθυνση: Δημάρχου Χρήστου Μπέκα & Βασ....

Προμήθεια μελανιών και toners: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : [14893] Φορέας : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΔΑ: Ω1ΚΠ469Β7Γ-07Τ Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 700 13 Ηράκλειο...

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Μουσείου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : [1020/2020] Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου:  39292 Αρ. Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.):...

Υπηρεσίες διαφήμισης για την ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : [326/2020] Φορέας : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αρ. Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 104178 Διεύθυνση: Λεωφ....

Δράσεις Δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : [3941/2020] Φορέας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 3940 Αρ. Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.):...