Διαγωνισμοί

Συντήρηση, επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [19/22] Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 57836 Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 168985 Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 265...

Υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [3/2022] Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ |ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αρ. Πρωτοκόλλου:...

Προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [11/2022] Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου:...

Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας: Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 22217 Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 169664 και 169995 Διεύθυνση: Νίκης...

Προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [10/2022] Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΚΕΙΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 20050 Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 168389...

Προμήθεια 410.991 δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [02/2022] Φορέας: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ...

Προμήθεια Η/Υ και επίπεδων οθονών: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [03/2022] Φορέας: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ...

Εξοπλισμός πληροφορικής: Φορέας: ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Αρ. Πρωτοκόλλου: 244 Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 169534...