Διαγωνισμοί

Υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης: Φορέας: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 154838 Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 191-193, 115 25, Αθήνα...

Προμήθεια γραφικής ύλης, εκτυπωτικού χαρτιού, φωτοαντιγραφικού χαρτιού: Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 20426 Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 160035 Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου 2, 601...

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων: Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α1 1053031 ΕΞ 2022 Αριθμός συστήματος...

Εκτύπωση διδακτικών βιβλίων: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [Π405/06.06.2022] Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 162095 Διεύθυνση: Κτίριο...

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού & γραφικής ύλης: Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 462291 Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 163253...

Προμήθεια εκτυπωτών & scanner: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [7/2022] Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5457 Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:...

Σχεδιασμός & υλοποίηση επικοινωνιακής εκστρατείας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [2/2022] Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 92050 Αριθμός...

Προμήθεια γραφικής ύλης: Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτοκόλλου: 28648/2122 Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 164366 Διεύθυνση: Ι. Δραγάτση 12, 185...

Προμήθεια γραφικής ύλης, μελανιών, βιβλίων: Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 163980 Διεύθυνση: Αχαρνών 417 &...