Διαγωνισμοί

Προμήθεια εξοπλισμού επαυξημένης πραγματικότητας και λογισμικού: Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 70798 Αριθμός συστήματος ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009021701 Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 136041 και...

Προμήθεια μελανιών και τόνερ: Φορέας: ΑΑΔΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 30/002/000/5276/2021 Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16, 115 21, Αθήνα Τηλέφωνα: 2106479157    e-mail:...

Ψηφιοποίηση & προβολή έντυπου υλικού: Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 69285 Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 135408 Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, 712...

Προμήθεια γραφικής ύλης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [43/2021] Φορέας: ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ. «Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ» Γ.Ν....

Προμήθεια χαρτιού εκτυπώσεων: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [Π597/30.07.2021] Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αποστολή δημοσίευσης στον τοπικό τύπο: 30/07/2021...

Προμήθεια λογισμικού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [Δ7483] Φορέας: ΕΥΔΑΠ ΑΕ Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 136287 Διεύθυνση: Ωρωπού 156, 11146 Γαλάτσι Τηλέφωνα:...

Προμήθεια 260 laptop: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [933] Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 136446 Διεύθυνση: Μεσογείων 2-4, 115...