Διαγωνισμοί

Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικό χαρτί: Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 322145 Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 236200 Διεύθυνση:...