Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [22/21]
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου:  1445/2662/15758
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Πατρών – 265 04 Ρίο
Τηλέφωνα: 2610969023     e-mail: oikonomiki@upatras.gr
Site: www.upatras.gr/el/announces
Περίληψη Διακήρυξης: Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 για τις ανάγκες του πανεπιστημίου Πατρών.
Λήξη Προσφορών: 10/06/2021    Ώρα Λήξης: 15.00
Ημερομηνία διαγωνισμού: 11/06/2021    Ώρα διαγωνισμού: 12.00 μ
Ποσό προϋπολογισμού: 41.806,91 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 674,30 €
Πληροφορίες: κος Ασημακόπουλος Λευτέρης, lefteris@upatras.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό