Προμήθεια μελανιών και τόνερ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [696/2021]
Φορέας: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ:
27/05/2021
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης, 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, Θέση Δραγάνα
Τηλέφωνα: 2531039001, 2551030933    Site: www.supplies.duth.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, συνοπτικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.
Λήξη Προσφορών: 16/06/2021    Ώρα Λήξης: 14.00 μμ
Ημερομηνία διαγωνισμού: 17/06/2021    Ώρα διαγωνισμού: 10.00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 43.614,56 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ
Πληροφορίες: κος Σ. Τσομπανούδης, 2551030933, stsomp@admin.duth.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη   21PROC008668913Μοιραστείτε το διαγωνισμό