Προμήθεια εντύπων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [35/2021]
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
9840
Διεύθυνση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας, 241 00, Καλαμάτα
Τηλέφωνα: 2721363128    Fax: 2721046129
e-mail: promithies@nosokomeiokalamatas.gr 
Site: www.nosokomeiokalamatas.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 17/06/2021        Ώρα Λήξης: 14:30 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 18/06/2021    Ώρα αποσφράγισης: 11:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 25.610,94 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Πληροφορίες: Καντιάνης Α., Μπενέτου Β., Αγγελή Αθ.

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό