Προμήθεια εντύπων

Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
6775
Διεύθυνση: Κορίνθου 191, 212 31, Άργος
Τηλέφωνα: 2751360172   e-mail: promithies1@gna.gr   Site: www.gna.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Συνοπτικός, επαναληπτικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων.
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 14/06/2021        Ώρα Λήξης: 13:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 15/06/2021    Ώρα αποσφράγισης: 11:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 8.653,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Πληροφορίες: κα Μπουλμέτη Αικατερίνη

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό