Προμήθεια γραφικής ύλης και εντύπων

Φορέας: ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Αρ. Πρωτοκόλλου:
9650
Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 31, Τρίπολη
Τηλέφωνα: 2713601737    e-mail: pcy.promithion@gmail.com
Site: www.panarkadiko.eu/ns/
Περίληψη Διακήρυξης: Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και εντύπων (γραφική ύλη, μπλοκ, βιβλία, ευρετήρια, κλασέρ, ντοσιέ, φάκελα, χαρτί φωτοαντιγραφικό).
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 17/06/2021        Ώρα Λήξης: 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 18/06/2021    Ώρα αποσφράγισης: 11.00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 2.864,71 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό