Προμήθεια επιγραφών

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 50030
Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 49, 712 01, Ηράκλειο
Τηλέφωνα: 2810409185    e-mail: prom@heraklion.gr  Site: www.heraklion.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση επιγραφών για την προβολή και δημοσιότητα της Κοινωνικής δομής του Κέντρου Κοινότητας.
α. Εξωτερική επιγραφή 3x2 m
β. 5 Εσωτερικές επιγραφές 50x40 cm
γ. 3 Εσωτερικές επιγραφές 100x60 cm
δ. Επιγραφή WC ΑΜΕΑ
ε. 2 Επιγραφές WC
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 15/06/2021       
Ποσό προϋπολογισμού: 996,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Πληροφορίες: κ. Ε. Χατζάκη

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό