Προμήθεια μελανιών και toners

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : [14893]
Φορέας : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ:
Ω1ΚΠ469Β7Γ-07Τ
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 700 13 Ηράκλειο Κρήτης
Site: www.uoc.gr
Περίληψη Διακήρυξης : Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια μελανιών και toners για εκτυπωτές, fax και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, με σκοπό την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων/Υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο».
Λήξη Προσφορών : 25/1/2021    Ώρα Λήξης : 14.00μμ
Ημερομηνία διαγωνισμού : 26/01/2021    Ώρα διαγωνισμού : 10.00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού : 12.377,42 € χωρίς ΦΠΑ, 15.348,00 € με ΦΠΑ
Τεχνικές Πληροφορίες : Εμμ. Σαλδάρης, τηλ. 28210393251, saldaris@uoc.gr
Διοικητικές Πληροφορίες: Γαφυφαλιά Μαριού, τηλ. 2810393142

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό