Προμήθεια επιγραφών

Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΙΛΚΙΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 301
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου – Δημοτικός Κήπος – 611 00, Κιλκίς
Τηλέφωνα: 2341076338    Fax: 2341076339  e-mail: vivlkilk@sch.gr
Site: http://vivl-kilkis.kil.sch.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία εξωτερικών επιγραφών και πινακίδων για το κτίριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κιλκίς.
α. 2 Φωτεινές επιγραφές 180x80
β. 1 επιγραφή 180x60
γ. 1 Φωτενή επιγραφή σε ήδη υπάρχον πλαίσιο 130x100
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 14/06/2021        Ώρα Λήξης: 10:30 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 1.774,19 € χωρίς ΦΠΑ 24%

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό