Προμήθεια μελανιών και τόνερ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [ΣΔ 39/20]
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αρ. Πρωτοκόλλου: 5905
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 8, 152 36, Π. Πεντέλη
Τηλέφωνα: 2132052518    Fax: 2132052441 e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr   Site:  www.paidon-pentelis.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ετήσιος, συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια toner και μελανιών για εκτυπωτές.
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 28/06/2021        Ώρα Λήξης: 14:30 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 29/06/2021     Ώρα αποσφράγισης: 11:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Πληροφορίες: κος Σουσανίδης Ευστάθιος

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό