Προμήθεια μελανιών και τόνερ

Φορέας: ΑΑΔΕ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 30/002/000/5276/2021
Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16, 115 21, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2106479157    e-mail: support.gcsl@aade.gr   Site: www.aade.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών και λοιπών αναλωσίμων για φωτοτυπικά, εκτυπωτές και φαξ για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 16/09/2021        Ώρα Λήξης: 14.00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 17/09/2021     Ώρα αποσφράγισης: 10.00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 70.835,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ δηλάδή 1.142,50 €
Πληροφορίες: κ. Π. Μπρόφας

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό