Προμήθεια γνήσιων μελανιών εκτυπωτών

Φορέας: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»
Αρ. Πρωτοκόλλου:
711/1128
Διεύθυνση: Κηφισίας 37, 151 23 Μαρούσι
Τηλέφωνα: 2106834060-1  Fax:  2106834021  e-mail: oakait@otenet.gr  
Περίληψη Διακήρυξης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γνήσιων μελανιών για τις ανάγκες του ΟΑΚΑ.
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 04/10/2021        Ώρα Λήξης: 14:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 05/10/2021        Ώρα αποσφράγισης: 10:00
Ποσό προϋπολογισμού: 18.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
Πληροφορίες: κος Κάστορας Νικόλαος

Αναλυτικά η προκήρυξη 

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό