Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές

Φορέας: Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
28589
Διεύθυνση: Μαγνησίας & 28ης Οκτωβρίου, 271 31 Πύργος
Τηλέφωνα: 2621363277   e-mail: doy.pyrgou@aade.gr 
Περίληψη Διακήρυξης: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές για τις ανάγκες της ΔΟΥ Πύργου και της ΔΟΥ Αμαλιάδας με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 05/10/2021        Ώρα Λήξης: 10:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 05/10/2021         Ώρα αποσφράγισης: 10:00
Ποσό προϋπολογισμού: 4.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Πληροφορίες: κα Κυριακοπούλου Ευγενία

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό