Προμήθεια γραφικής ύλης

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 17775/24-09-2021
Τηλέφωνα: 2281361000    Site: https://www.syros-ermoupolis.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του δήμου για ένα έτος.
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 05/10/2021        Ώρα Λήξης: 15:00
Ποσό προϋπολογισμού: 24.470,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Αναλυτικά η προκήρυξη 

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό