Προμήθεια μελανιών & toners για εκτυπωτές

Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
20144
Διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης 1, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 700 13 Ηράκλειο
Τηλέφωνα: 2810393142   e-mail: mariou@admin.uoc.gr  Site: https://www.uoc.gr
Περίληψη Διακήρυξης:  Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μελανιών και toners για εκτυπωτές, fax και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων/υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 06/10/2021     Ώρα Λήξης: 14:00
Ποσό προϋπολογισμού: 20.975,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Πληροφορίες: κα Μαριού
Για τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, στο τηλ. 2810393805 & email kalopsik@uoc.gr (κ. Καλοψικάκης Δημήτριος).

Αναλυτικά η προκήρυξη   Μοιραστείτε το διαγωνισμό