Προμήθεια συστήματος ασύρματης μεταφοράς εικόνας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [02/LE/2021]
Φορέας: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
772/24-09-2021
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 139891
Διεύθυνση: Κερκίνη, 620 55, Κάτω Πορόϊα
Τηλέφωνα: 2327028004    Fax: 2327028005  e-mail: info@kerkini.gr  Site: www.kerkini.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ασύρματης μεταφοράς εικόνας από την αποικία των ερωδιών στο παραποτάμιο δάσος, στο κέντρο πληροφόρησης μετεωρολογικού σταθμού και τηλεσκοπίου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 11/10/2021        Ώρα Λήξης: 14:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 14/10/2021        Ώρα αποσφράγισης: 12:00
Ποσό προϋπολογισμού: 42.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (52.700,00 € με ΦΠΑ)
Εγγύηση συμμετοχής: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 850,00 €
Πληροφορίες: κος Ναζηρίδης Θόδωρος

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό