Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [51242]
Φορέας: ΟΣΥ ΑΕ
Διεύθυνση:
Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης
Τηλέφωνα: 2104270854    Fax: 2104922881    e-mail: tmagoron@ethel.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια:
1.    5.000 φάκελοι αλληλογραφίας 11,2x23
2.    5.000 φάκελοι αλληλογραφίας  16,2x23
3.    5.000 φάκελοι αλληλογραφίας 23x32
4.    5.000 φάκελοι αλληλογραφίας 28x38
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 11/10/2021        Ώρα Λήξης: 14:00
Ποσό προϋπολογισμού: 7.868,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Πληροφορίες: κος Δ. Σταυρόπουλος
 Μοιραστείτε το διαγωνισμό