Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλωση λογαριασμών ύδρευσης

Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης:
28/12/2020
Διεύθυνση: Δημάρχου Χρήστου Μπέκα & Βασ. Παύλου, 190 04, Σπάτα
Τηλέφωνα : 2132007300    Fax : 2106630163    
e-mail : info@spata-artemis.gr    Site: www.spata-artemis.gr
Περίληψη Διακήρυξης : Δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες του, η αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου (καθημερινή αλληλογραφία και ομαδικές αποστολές) (Ομάδα Α) και η αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών courier (Ομάδα Β).
Λήξη Προσφορών : 11/02/2021    Ώρα Λήξης : 11.00 πμ
Η προσφορά θα υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ποσό προϋπολογισμού : 290.736,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Εκτιμώμενη αξία: 224.787,10 € χωρίς ΦΠΑ (Ομάδα Α) και 9.677,42 χωρίς ΦΠΑ (Ομάδα Β)
Εγγύηση συμμετοχής: 4.495,74 € (Ομάδα Α) και 193,55 € (Ομάδα Β)
Πληροφορίες : Βασιλική Αντωνοπούλου, Κωστούλα Αντωνοπούλου

Αναλυτικά η προκήρυξη  
Τεχνική μελέτη Μοιραστείτε το διαγωνισμό