Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Μουσείου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : [1020/2020]
Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 
39292
Αρ. Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 104287
Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 1, 62100, Σέρρες
Τηλέφωνα : 2321350114    Fax : 2321022187    e-mail : nikos@serres.gr
Site: www.serres.gr
Περίληψη Διακήρυξης : Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης».
Τα προς προμήθεια είδη είναι :
Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός • Ξυλουργικές εργασίες • Διατάξεις ηλιοπροστασίας • Έπιπλα • Κουρτίνες • Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες • Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης • Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού • Αφυγραντήρες • Υγρόμετρα • Θερμόμετρα • Οθόνες απεικόνιση • Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές • Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες • Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός • Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων • Μηχανές προβολής • Βιντεοπροβολείς • Σύστημα βιντεοπαρακολούθησης • Συστήματα συναγερμού
Λήξη υποβολής προσφορών :    25/01/2021    Ώρα Λήξης : 24.00
Αποσφράγιση προσφορών : 29/01/2021   Ώρα αποσφράγισης : 11.00 πμ
Η προσφορά θα υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ποσό προϋπολογισμού : 169.645,97€ χωρίς ΦΠΑ & 210.361,00€ με ΦΠΑ
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί του προϋπολογισμού δηλαδή 3.392,92€
Πληροφορίες : Νικ. Μπιτζίδης Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2321350110, 2321350114, e-mail: nikos@serres.gr και αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές είναι διαθέσιμες από την κ. Βαρναλίδου Ελένη, Τμήμα Η/Μ Έργων & Ενεργειακών Εφαρμογών τηλ. 2321350128, e-mail:evarnal@serres.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη Μοιραστείτε το διαγωνισμό