Υπηρεσίες διαφήμισης για την ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : [326/2020]
Φορέας : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αρ. Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.):
104178
Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνα : 2106930440    Fax : 2106930451    
e-mail :  justedespa@mou.gr   Site: https://www.justedespa.gr
Περίληψη Διακήρυξης : Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για ενέργειες που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού της χώρας κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων μίσους και η παροχή χρήσιμων πληροφοριών-συμβουλών. Οι ενέργειες αυτές θα συμπληρώσουν την εθνική στρατηγική της πολιτείας κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας με στόχο το ευρύ κοινό.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

  • Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
  • Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
  • Υπηρεσίες εκδηλώσεων
  • Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων
  • Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης

Λήξη υποβολής προσφορών :    25/01/2021    Ώρα Λήξης : 11.00 πμ
Αποσφράγιση προσφορών : 29/01/2021   Ώρα αποσφράγισης : 11.00 πμ
Η προσφορά θα υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ποσό προϋπολογισμού : 48.387,10€ χωρίς ΦΠΑ, 60.000,00 € με ΦΠΑ 24%
Πληροφορίες : Π. Χαχής, Μ. Κορακιανίτη

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό