Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [Γ09/08-03-2022]
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ | ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου: 3121
Διεύθυνση: Γ. Χατζηκώστα 1, 454 44, Ιωάννινα
Τηλέφωνα: 2682061320  fax: 2651054367  e-mail: v.vasileiou@ekab.gr  Site: www.ekab.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Προμήθεια 15 πακέτων φωτοαντιγραφικού χαρτιού εκτύπωσης Α4 των 160gr (multipaper), σε πακέτα των 250 φύλλων χρώματος λευκού.
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 17/05/2022    Ώρα Λήξης: 12:00
Εγγύηση συμμετοχής: 97,50€ χωρίς ΦΠΑ, 120,90€ με ΦΠΑ
Πληροφορίες: κος Αναστάσιος Παπαϊωάννου, 2651054376,  a.papaioannou@ekab.gr 

Περισσότερα  Μοιραστείτε το διαγωνισμό