Προμήθεια γραφικής ύλης

Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4511
Διεύθυνση: Διασταύρωση Βουτών Σταυρακίων,711 10, Ηράκλειο
Τηλέφωνα: 2810377217  Site: www.ekab.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Μειοδοτικός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης.
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 29/06/2022     Ώρα Λήξης: 14:00
Ποσό προϋπολογισμού: 1.444,70€ χωρίς ΦΠΑ 24%, συνολικά 1.791,43€
Πληροφορίες: κ. Κεκάκη Κλειώ, k.kekaki@ekab.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη Μοιραστείτε το διαγωνισμό