Προμήθεια γραφικής ύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Φορέας:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ 
Νομός Αττικής 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 493
Αριθμός συστήματος ΚΗΜΔΗΣ: 23REQ012042251 
Διεύθυνση:  Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.) 
Ταχυδρ.Δ/νση: Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι 
Τηλ.: 210-4015451 site: http://www.pesydap.gr 
E-mail: pesydap@gmail.com
Περίληψη Διακήρυξης:  Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για το έτος 2023
Ο διαγωνισμός θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  
 Και με αποστολή σχετικής προσφοράς είτε στο email: pesydap@gmail.com, είτε ιδιοχείρως, είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο του Συνδέσμου: Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.),18702, Κερατσίνι.
Ημερομηνία λήξης προσφορών:20/02/2023  Ώρα Λήξης: 12:00
Ποσό προϋπολογισμού: 17.000,00 με ΦΠΑ 24%


Αναλυτικότερα
 

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό