Αναζήτηση

2ο πανελλήνιο συνέδριο γραφικών τεχνών: Πρόσκληση για υποβολή επιστημονικών εργασιών - Call for papers

2ο πανελλήνιο συνέδριο γραφικών τεχνών: Πρόσκληση για υποβολή επιστημονικών εργασιών - Call for papers

Στα πλαίσια του Συνεδρίου προκηρύσσεται πρόσκληση για συγγραφή επιστημονικών εργασιών (papers). Προθεσμία υποβολής των εργασιών ορίζεται η 31η Μαρτίου 2020. Οι εργασίες θα αξιολογηθούν (διαδικασία τυφλής αξιολόγησης - blind peer review process) από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου σε ένα στάδιο επί κειμένου με μορφή εκτεταμένης περίληψης ή συνεπτυγμένης ανακοίνωσης (extended abstract or short paper). Εν συνεχεία οι συγγραφείς των εργασιών που θα αξιολογηθούν θετικά θα ενημερωθούν από την Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής μέχρι τις 13 Απριλίου 2020 για τη μορφή κατάθεσης της πλήρους εργασίας η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στην τελική της μορφή μέχρι τις 31 Μαΐου 2020.

Κόστος εγγραφής στο Συνέδριο ορίζεται το ποσό των 200€. Ειδικές εκπτώσεις θα γίνουν για τους Φοιτητές και τα μέλη των HELGRAMED και FESPA Hellas.

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου ορίζεται η κ. Χρυσούλα Γάτσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Τομέα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από 15 μέλη, ακαδημαϊκούς και ερευνητές της Ελλάδας που καλύπτουν όλο το φάσμα των θεματικών πεδίων του Συνεδρίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

  • Υποβολή περίληψης: 31 Μαρτίου 2020
  • Γνωστοποίηση αποδοχής της περίληψης μετά την αξιολόγηση από 2 κριτές με "τυφλή διαδικασία": 13 Απριλίου 2020
  • Υποβολή ολοκληρωμένης ανακοίνωσης/δημοσίευσης: 31 Μαΐου 2020
  • Έναρξη του συνεδρίου: 28 Ιουνίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες για την κατάθεση των επιστημονικών εργασιών:

Χρυσούλα Γάτσου: cgatsou@uniwa.gr, Αν. Καθ. ΠΑΔΑ

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top