Αναζήτηση

Έρχονται τα βραβεία «Βιώσιμης - Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» 2022

Έρχονται τα βραβεία «Βιώσιμης - Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» 2022

Ξεκίνησε ήδη η προετοιμασία για την 6η διοργάνωση του επιτυχημένου θεσμού των βραβείων «Βιώσιμης – Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» που απονέμονται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και τυγχάνουν μεγάλης αποδοχής από τον επιχειρηματικό, επιμελητηριακό και πολιτικό κόσμο.

Με σταθερό γνώμονα την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, το Ε.Ε.Α. θα βραβεύσει μικρομεσαίες  επιχειρήσεις και επαγγελματίες, που αντέχουν στις διαδοχικές οικονομικές κρίσεις, αλλά και που κατάφεραν, με όραμα, προσπάθεια και υπευθυνότητα, να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν.

Η φετινή μεγάλη εκδήλωση του Ε.Ε.Α. προγραμματίζεται εντός του Νοεμβρίου.

Κατηγορίες:
Τα βραβεία θα αφορούν μια  από τις  ακόλουθες κατηγορίες:

 •     Οικογενειακή επιχείρηση/διαδοχή
 •     Επιτυχημένου/Ανθεκτικού Επαγγελματία
 •     Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα
 •     Καινοτόμος επιχειρηματικότητα,
 •     Δικτύωση – Συνεργατικότητα,
 •     Κοινωνική υπευθυνότητα,
 •     Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.
 •     Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Κριτήρια αξιολόγησης:

Τα ελάχιστα κριτήρια για την επιλογή των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών είναι τα εξής:

 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, από υλοποίηση εθνικού ή κοινοτικού προγράμματος.
 • Να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας.
 • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2.1, σημεία 9, 10, 11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02).
 • Να έχουν τις δυο τελευταίες χρήσεις (προ αποσβέσεων & φόρων) κερδοφόρες.
 • Να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς δημόσιο, Τράπεζες, ΕΦΚΑ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία.
 • Να έχουν διατηρήσει ή/και να έχουν αυξήσει την απασχόληση το 2021 σε σχέση με το 2020 και να συνεχίζουν και το 2022 την ίδια πρακτική.
 • Να μην δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchising).

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις προσκομίζουν στοιχεία για όσες χρήσεις έχουν ήδη κλεισμένες, ενώ αν έχουν πάνω από ένα έτος λειτουργίας πρέπει να διατηρούν ή/και να έχουν αυξήσει την απασχόληση.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο grammateia@eea.gr, έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3380206, 210 3380203

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top